AAD VRIJHOF

Welkom

A A D V R I J H O F

Aad Vrijhof
Aad Vrijhof

Van harte welkom op de website van Aad Vrijhof

Deze website bestaat naast de welkomstpagina uit nog een viertal pagina's.
Deze pagina's vertegenwoordigen ieder een eigen onderwerp. Het betreffen de onderwerpen, de wijngaard, books, documentaires en paintings. Naast het feit dat deze onderwerpen volkomen los staan van elkaar is er toch een overeenkomst, namelijk "mens en cultuur staan altijd centraal". 
                                             
                                             ****
DE WIJNGAARD
Onder de toets Wijngaard gaat het om de Stichting De Wijngaard. Deze stichting verleent sedert 2002 haar steun aan verschillende sociale deelprojecten in met name Indonesie (Molukken en Toraja). Zij realiseert dit  door mensen de mogelijkheid te bieden de producten of diensten te kopen of donateur te worden van stichting "De Wijngaard". 

                                              ****
BOOKS
Onder de toets books  treft u een aantal door mij geschreven boeken en andere woordenbreisels. Zo vindt u er o.a. de boeken "Kousenband en voorschoot", "Helmgras en stuifduin" en "Weckpot en eierkolen". In mei 2015 is een nieuw boek van mij uitgekomen genaamd "Vlas en ijzer. Het boek betreft twaalf van mijn voorgaande generaties.  
 
                                              ****  
DOCUMENTAIRES
Nog niet zo lang geleden heeft Aad Vrijhof een begin gemaakt met het maken van documentaires. Zo heeft hij onlangs de documentaire "Levend veen" gemaakt over zijn verblijfplaats Nieuw-Amsterdam/Veenoord. De "Taalwerkplaats Drenthe" neemt binnen de gemeenschap van Nieuw-Amsterdam een aparte culturele plek in. Voor mij reden om hierover een documentaire te maken, genaamd hoe kan het anders, "Taalwerkplaats Drenthe" De documentaire is te zien op you tube.  
         
                                              ****
PAINTINGS
U treft hier  een reeks schilderijen aan, deels naar voorbeelden van o.a. Van Gogh, Gauguin en Verweij, maar ook verschillende eigen werken. Aad Vrijhof gaat zijn weg door het kleurenpalet. Heeft hij eerst pointillistische werken gemaakt en werken met acrylverf, thans heeft hij zich toegelegd op de al oude olieverf. In de portretstudies is zijn voldoeningduidelijk waarneembaar.     
 
Laat uw mening achter op het GASTENBOEK.

Meer weten? Bel 06-44345564 of stuur mailtje naar: aadvrijhof@home.nl   

Start website: 25 januari 2007